Förbättringar i chefsutvecklingsprogrammet

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Chefsutvecklingsprogrammet är en viktig del i din fortsatta utveckling som chef – oavsett om du är ny vid högskolan eller har lång erfarenhet som chef i organisationen. Med de förändringar som nu gjorts möter utbudet den efterfrågan som funnits.

Att ta sig an ett chefsuppdrag eller anställning som chef är en utmanande uppgift. Rätt kompetensutveckling och stöd är därför en viktig faktor för att få rätt förutsättningar för att lyckas i sitt uppdrag. Avdelningen för HR, ansvarig för chefsutvecklingsprogrammet, har tagit fasta på de synpunkter som har kommit i tidigare utvärderingar och dialog och gör nu flera justeringar i både innehåll och upplägg.

De tidigare interna utbildningarna uppfattades som tunga och svåra att ta till sig. Förändringen innebär att vi nu kommer att ha ett fast utbud av internutbildningar i mindre block som erbjuds hålls minst en gång per termin. Komplettering har också gjorts med ytterligare områden som tidigare saknats. Det kommer till exempel att finnas tydligare utbildning kring värdegrundsfrågor, kollegialt inflytande, högskolans strategi och verksamhetsstyrning, som alla utgör viktiga delar att förstå och förhålla sig till i chefsuppdraget. Utbildningarna är öppna för alla chefer, oavsett om man är ny som chef vid högskolan eller har arbetat som chef vid högskolan länge – detta ger möjligheten att repetera vid behov.

En ytterligare nyhet är att det finns ett utbud av valbara fördjupningsutbildningar, som genomförs efter behov. Detta är ett viktigt steg i att skapa ett mer skräddarsytt program men också för att möta även erfarna chefers möjlighet till vidareutveckling. En ambition är också att bli bättre på att synliggöra och sprida information om kvalitetssäkrade externa utbildningar som är aktuella i chefsrollen.

Läs mer om chefsutvecklingsprogrammet och håll dig uppdaterad kring kommande utbildningar

Kontakt

Avdelningen för HR är ansvariga för chefsutvecklingsprogrammet. Har du funderingar kring innehållet prata med din utsedda kontakt eller kontakta avdelningen för HR.

Avdelningen för HR
Senast granskad:
Senast granskad: