Förbättrat verktyg för att beställa tentamenstillfälle / Updated tool for booking exams

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

På onsdag 24 augusti kommer en ny version av verktyget för att beställa tentamenstillfälle att finnas tillgängligt på medarbetarwebben för undervisande personal.

Verktyget har samma funktioner som tidigare, men med förbättrad layout. Det kommer dessutom gå att beställa en tenta mot ett specifikt kurstillfälle, en funktion som varit efterfrågad. 

Samma dag uppdateras även studenternas verktyg för anmälan till tentamen, samma funktioner men förbättrad layout.

Kontakt Campus Borlänge
Nathalie Jangnäs
Kontakt Campus Falun
Roger Westerlund
Senast granskad:
Senast granskad: