Förändringar i Lagen om anställningsskydd (LAS)

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Den 8 juni klubbade Riksdagen igenom förändringar i Lagen om anställningsskydd (LAS). Förändringarna träder i kraft 1 oktober 2022.

Arbete pågår för att se över hur dessa lagförändringar påverkar högskolans verksamhet. Men, förändringarna innebär bland annat:

 • Saklig grund ersätts med sakliga skäl
  Begreppet saklig grund vid uppsägning ersätts med begreppet sakliga skäl.

 • Begränsning av omplaceringsskyldighet
  Kraven på omplaceringsskyldighet vid personliga skäl begränsas. Huvudregeln blir att arbetsgivaren enbart behöver genomföra en omplacering.

 • Fler arbetstagare får undantas från turordningen
  Enligt nuvarande regler får en arbetsgivare med högst tio arbetstagare undanta två arbetstagare från turordning vid uppsägning på grund av arbetsbrist. Enligt den nya lagstiftning får alla arbetsgivare, oavsett hur många anställda som finns i organisationen, undanta tre arbetstagare.

 • Snabbade omvandling från visstidsanställning till tillsvidareanställning
  I dagsläget kan en person anställas på en så kallad allmän visstidsanställning som kan löpa under två år innan den omvandlas till en tillsvidareanställning. Enligt den nya lagstiftningen ersätts denna anställningsform med en så kallad särskild visstidsanställning. En särskild visstidsanställning kan enbart löpa under ett år innan den omvandlas till en tillsvidareanställning.

 • Beräkning av anställningstid vid intermittenta anställningar
  Enligt nuvarande regler beräknas enbart varje enskild arbetat dag som anställningstid, lagändringen innebär att arbetar en person tre eller fler gånger på en månad så beräknas hela månaden som anställningstid.
Kontakt
Avdelningen för HR
Senast granskad:
Senast granskad: