Förändring inom avdelningen för ekonomi och upphandling

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Högskolans ekonomichef, Christer Sundin, lämnar sitt uppdrag som chef för avdelningen ekonomi och upphandling. Han kommer fortsatt att finnas med i arbetet kring nuvarande budgetprocess.

Sedan Katarina Johansson tillträdde som högskoledirektör har ett arbete pågått för att skapa en ekonomistyrning utifrån de nya förutsättningar som lärosätet står inför. Bland annat genomförs en analys av högskolans ekonomiska arbetssätt och tillhörande systemstrukturer, med fokus på uppföljning och utveckling.

I samband med detta utvecklingsarbete har Christer Sundin, ekonomichef bestämt sig för att lämna sitt uppdrag, men fortsätter arbetet med årets budgetprocess. Han har sedan tillträdet för nio år sedan på ett värdefullt sätt bidragit till det lärosäte vi är idag.

– Jag vill rikta ett stort tack till Christer för hans stora engagemang och ständigt fokus på högskolans bästa. Han har skapat förutsättningar för högskolan att utveckla vår budget- och verksamhetsstyrning, med ökat fokus på tydlighet och uppföljning. Jag står bakom Christers beslut att framöver ta sig an nya utmaningar och ser fram emot fortsatt samarbete under nuvarande budgetprocess, säger Katarina Johansson. 

Högskoledirektören kommer att utse en tillförordnad ekonomichef tills en ny chef rekryterats.

Senast granskad:
Senast granskad: