Flytten på Campus Borlänge är klar

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

De första tentorna har gjorts i paviljongen (hus P), fasadskyltar är på plats, parkeringen för personal och studenter har justerats, kontoren är möblerade och kaffeautomaterna installerade. Flytten till de tillfälliga lokalerna på Campus Borlänge är klar.
Vy över hus med blommor i förgrunden
Vy över paviljongen (hus P) som du hittar direkt utanför huvudentrén. Emma Norman

Nu är högskolan på plats med (i huvudsak) undervisningslokaler i paviljongen (hus P) och kontor i hus 26, byggnader som kommer användas fram till flytten till nya Campus Borlänge.
– Medarbetarna har verkligen gjort ett bra jobb både med rensning av sina kontor och själva genomförandet av flytten. Vi har verkligen försökt att göra det bästa av situationen och de lärosalar och kontor vi nu erbjuder har en bra standard, säger Lennart Ilke, som samordnat arbetet från högskolans sida. Och konstaterar:
– När vi om ett år flyttar till vårt nya campus är vi väl förberedda.

Arbetet med ombyggnad av de lokaler som högskolan nu lämnat kommer att pågå löpande under hösten 2023 och våren 2024. Det kan ge upphov till störande ljud, men arbetet planeras för att i den mån det är möjligt inte störa verksamheten. Arbetet fortsätter efter vår flytt med sikte på inflyttning av Hagaskolan sommaren 2025.  

Bra att veta
 • Paviljongens salar börjar med P exempelvis P215. Huvudbyggnadens salar hara ingen bokstav innan salsnumret. 
 • Paviljongen har skyltats så att det blir lätt för studenterna att hitta rätt, men kommer att ses över och förbättras än mer vid behov.
 • Hus 26 är till för medarbetare. Ska du ha planerat samtal med exempelvis en student, boka gärna ett rum i huvudbyggnaden.
 • Kontorsrummen i Hus 26 benämns 26:xxx.

Hitta rätt på Campus Borlänge

I huvudbyggnaden hittar du:

 • Reception
 • Bibliotek
 • Studieytor
 • Lärosalar
 • Datasalar
 • Mötesrum
 • Dalarnas studentkår
 • Avdelningen ITE inom institutionen för information och teknik 
 • Avdelningen för studentservice och studieadministration
 • Avdelningen för kommunikation

I Paviljongen hittar du:

 • Lärosalar – (även för tentamina)
 • Nätverkslabb
 • Datasalar
 • Lånekontor – bokas via TimeEdit
 • Avdelningen för stöd i utbildning och forskning
 • Mötesrum: Eva Ekeblad och Kyna

Hus 26:

 • Institutionen för teknik och information, utom avdelningen för ITE som återfinns i huvudbyggnaden
 • Institutionen för kultur och samhälle
 • Avdelningen för HR
 • Avdelningen för ekonomi
 • Lånekontor – bokas via TimeEdit
 • Mötesrum
Senast granskad:
Senast granskad: