Fler väljer Högskolan Dalarna – ökar med 11 procent

Totalt har 24 418 personer sökt till högskolans program och kurser inför hösten 2024. Andelen förstahandssökande har ökat med 11 procent. Fler har valt Högskolan Dalarna som sitt förstahandsval jämfört med 2023.
Glada studenter.
Linnea Engblom

Högskolan Dalarnas populäraste program:

  1. Sjuksköterskeprogrammet, 1 791 sökanden
  2. Socionomprogrammet, 863 sökanden
  3. Business Management, 668 sökanden (nytt program)
  4. Industriell ekonomi, 661 sökanden
  5. Systemvetenskapliga programmet, 475 sökanden

Program med störst ökning jämfört med 2023:

  1. Magisterprogram i energieffektivt byggande, +65 %
  2. IT Säkerhet och Mjukvarutestning. +49 procent
  3. Magisterprogram i demokrati, medborgarskap och förändring, + 49 procent
  4. Grundlärarprogrammet årskurs 4-6 arbetsintegrerad utbildning, +30%
  5. Ekonomprogrammet, +24 % 

Även Sport Managementprogrammet ökar stort, med hela 110% jämfört med senast programmet gavs, höstterminen 2022. Ett omtag har gjorts kring programmets upplägg och programmet ges nu helt nätbaserat.

Senast granskad:
Senast granskad: