Fler åtgärder för att möta högskolans ekonomiska utmaningar

Högskolan är i ett tufft ekonomiskt läge som innebär fortsatta åtgärder för en ekonomi i balans. Nu beslutas om fler åtgärder som rör alla medarbetare.

– Detta är en fråga med hög prioritet och som är hela högskolans angelägenhet att lösa. Det här är en tid för tuffa viktiga beslut. Vi måste jobba på flera fronter. Vi kommer fortsatt under lång tid behöva genomföra förändringar i hela organisationen, menar Katarina Hedlund Johansson, högskoledirektör.

Om högskolan inte vidtar ytterligare åtgärder kommer situationen leda till ett negativt myndighetskapital och ett fortsatt budgetunderskott.

– Vi har arbetat under en längre tid för att få högskolans ekonomi i balans. Men vi har inte lyckats öka våra intäkter i den grad vi hade behövt och högskolan har för stor kostnadsramar för det läge vi är i. I samband med vårt årsbokslut för 2023 tydliggjordes att det arbete som gjorts inför 2024 inte räcker utan fler åtgärder behövs, säger Katarina Hedlund Johansson.

Arbetet växlas nu därför upp, parallellt med att de redan beslutade åtgärderna genomförs. Högskolans ledning har tagit fram en åtgärdsplan som kommer presenteras på kommande högskolestyrelse där åtgärder på både kort och lång sikt tydliggörs.

– Vi ser att det finns risk för underskott på mer än 60 miljoner kronor för 2024 om vi inte vidtar åtgärder. En tuff situation, som den vi nu är i, kräver mod och kreativa lösningar för att nå framgång och åtgärdsplaner har arbetats fram i dialog. Målet och vår förhoppning är att vi uppnår ett planerat resultat genom de åtgärder som kommer presenteras, säger Katarina Hedlund Johansson och konstaterar:

– Jag förstår att man som medarbetare undrar om detta innebär att vi behöver göra förändringar i personalstyrkan, men här behövs mer analysarbete. Men vi vill så klart undvika såna förändringar därför gör vi exempelvis en översyn av lokalanvändandet, då det ger en permanent förändrad kostnadsstruktur.

Rörliga kostnader ska hållas nere

Men redan nu sker åtgärder. Rektor har beslutat att högskolans rörliga kostnader ska hållas nere där det är möjligt och därför ska ett antal åtgärder genomföras. Från och med den 12 mars och minst året ut gäller ett generellt stopp för:

  • Konferenser hos kommersiell aktör, till exempel konferensanläggning eller liknande.
  • Tjänsteresor med övernattning.
  • Utbildningar som anordnas av extern utbildningssamordnare
  • Konsulttjänster

Det generella stoppet gäller även om det finns budget för vissa kostnadsposter. Undantag från stoppet gäller de fall där det finns extern finansiering för till exempel resor och konferenser och om aktiviteten bedöms verksamhetskritisk. Undantag fattas av högskoledirektören efter diskussion i prefektmöte eller rektors ledningsråd.  

När det gäller intern och extern representation ska det förankras med chefens chef innan genomförande.

Begränsningarna har i vissa fall redan införts i delar av organisationen, men gäller nu hela högskolan.

Förändringar i personalberedningen

En tillfällig förändring när det gäller personalberedning kommer också att gälla från och med 12 mars och året ut, med möjlighet att förlängas:

  • Rektor kommer att delta i personalberedningen och tillstyrka alternativt avslå utlysningar när det gäller samtliga lärartjänster och övriga tjänster relaterade till utbildning och forskning.

Sedan tidigare tillstyrker rektor redan utlysning och professorer och lektorer och högskoledirektören tillstyrker tjänster inom verksamhetsstödet och TA-personal på institutionerna.

Kontakt

Känner du oro? Prata med din närmsta chef. Information om vad detta innebär för högskolan och för dig som medarbetare kommer kommuniceras kontinuerligt.

Senast granskad:
Senast granskad: