Filmfestival med tema ”Alltid ensam, aldrig ensam”

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

För 17:e gången genomfördes existentiell filmfestival Dalarna i mediehuset på Högskolan Dalarna.
	En kvinna sitter och talar med en man. Bakom syns en roll-up med texten Existentiell Filmfestival Dalarna
Anna Hermansson, student från utbildningen filmproduktion för reklam och information, och Stefan Björnlund, projektledare för Existentiell filmfestival. Anna Hermansson

I år var temat ”Alltid ensam, aldrig ensam” för den populära festivalen som gick av stapeln första veckan i april.

– Vi har sett behovet av närhet och gemenskap de senaste åren, när vi inte har kunnat vara nära varandra på grund av pandemin. Att nu kunna samtala kring film på det här sättet och vilka konsekvenser pandemin kan ha fått med förändrade medievanor och relationer, säger Stefan Björnlund, som är projektledare för festivalen och arbetar som filmvetare på högskolan inom filmproduktionen och svenska.  

En av filmerna som visades var Mother. Den handlar om en kvinna som bor på landsbygden där hon och hennes man håller på att rusta upp sitt hus. Sedan dyker det hela tiden upp folk som vägrar lämna deras hem.

– Den är väldigt absurd och man blir frustrerad av den. Men det är också något som tangerar hur vi förhållit oss till människor senaste åren. Vi har varit tvungna att hålla isär och inte vara nära. Men hur gör man då när man inte kan hålla sig ifrån andra människor? Som till exempel när man handlar mat, säger Stefan.

Existentiell Filmfestival Dalarna arrangeras av Högskolan Dalarna, Studieförbundet Bilda, Sigtunastiftelsen och Film i Dalarna. 

– Vi ser väldigt mycket film och tv-serier men har inte alltid möjligheten att diskutera runt film på ett sådan här sätt, utan det blir ofta ”Vad tyckte du om den här filmen?” och ett sifferbetyg i svar. Det säger inte så mycket, men att gå in i en film på ett annat sätt eller ha en naturlig miljö där diskussionerna kommer fram så fungerar det väldigt bra, säger Stefan. 

Festivalen grundades år 2003 av Tomas Axelsson som är professor i religionssociologi. På den tiden var Stefan Björnlund student på högskolan.   

– Första året när jag gick på festivalen som student tyckte jag det var häftigt att man kunde lära sig mycket om film från akademiskt håll, festivalen låg då ganska nära akademin. Sen har den utvecklats till att bli en samlingpunkt mellan bildningsförbund, högskola, lärare, psykologer, kyrkan med flera, säger Stefan.  

Existentiell Filmfestival arrangeras varje år på våren i mediahuset på Högskolan Dalarna.

Existentiell Filmfestival Dalarna 

Den här intervjun och fotograferingen genomfördes av Anna Hermansson, student från filmproduktion för reklam och information på Högskolan Dalarna och praktikant på avdelningen för kommunikation under våren 2022.  

Kontakt
Senast granskad:
Senast granskad: