Europeiska rådets nya slutsatser om öppen vetenskap och vetenskaplig publicering

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

I veckan antog Europeiska Unionens Råd (Europeiska rådet) nya slutsatser om öppen vetenskap och vetenskaplig publicering. Syftet är att påskynda övergången till öppen vetenskap med fokus på att stärka forskningens kvalitet, effektivitet och genomslagskraft.

Europeiska Rådet efterlyser transparent, rättvis och öppen tillgång till akademiska publikationer

Rådet har antagit slutsatser om högkvalitativ, transparent, öppen, tillförlitlig och rättvis akademisk publicering, där det efterlyser omedelbar och obegränsad öppen tillgång vid publicering av forskning som inbegriper offentliga medel.

Vetenskapliga artiklar och andra former av akademisk publicering fortsätter vara det främsta sättet att sprida forskningsresultat och vetenskapliga rön på. Långt ifrån varje artikel är dock tillgänglig för andra forskare eller andra intresserade läsare. Kostnaderna för att få tillgång till och publicera artiklar håller på att bli ohållbara och publiceringskanalerna för forskare ligger ofta i händerna på privata företag - företag som ofta kontrollerar artiklarnas immateriella rättigheter. Inbördes utvärdering av artiklar är avgörande för att säkerställa kvalitetskontrollen av artiklarna, men denna process medför utmaningar, bland annat ett ökat antal texter och överbelastade utvärderare. Rovpublicering och andra tvivelaktiga publiceringsmetoder utgör också ett problem.

Därför uppmanar rådet kommissionen och medlemsländerna att stödja strategier för en modell för icke-vinstdrivande öppen tillgång till akademisk publicering i flera format, utan kostnad för upphovsmän eller läsare. Vissa medlemsländer har infört sekundära publiceringsrättigheter i sin nationella upphovsrättslagstiftning, vilket möjliggör öppen tillgång till akademiska publikationer som inbegriper offentliga medel. Rådet uppmuntrar till nationella strategier och riktlinjer för öppen tillgång för att göra akademiska publikationer omedelbart tillgängliga med öppna licenser. I slutsatserna erkänns den positiva utvecklingen när det gäller övervakning av framsteg, till exempel inom ramen för det europeiska öppna forskningsmolnet EOSC. (Läs mer om EOSC på Vetenskapsrådets webbplats.) Det föreslås också att övervakning av öppen vetenskap ska ingå i övervakningsmekanismen för det europeiska forskningsområdet.

I rådets slutsatser uppmanas också medlemsländerna att stödja pilotprogrammet Open Research Europe (för att skapa en storskalig och öppen publiceringstjänst för forskning) och användningen av programvara och standarder med öppen källkod, att erkänna och belöna verksamhet för inbördes utvärdering vid bedömning av forskare samt att stödja utbildning av forskare i färdigheter som gäller inbördes utvärdering och immateriella rättigheter.

Sveriges utbildningsminister, Mats Persson (Pressmeddelande 23 maj 2023):

Om vi verkligen tror på öppen vetenskap måste vi se till att forskare kan göra sina resultat tillgängliga och återanvändbara och att vetenskapliga artiklar av hög kvalitet är öppna för alla som behöver läsa dem. Detta bör särskilt gälla forskning som får offentlig finansiering: vad som har betalats av alla bör vara tillgängligt för alla.

 

Läs Europeiska Rådets slutsatser om högkvalitativ, transparent, öppen, tillförlitlig och rättvis akademisk publicering

 

Senast granskad:
Senast granskad: