Ett bättre stöd för kursvärderingar

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Som en del av högskolans kvalitetsarbete utvärderas kurser genom kursvärderingar och kursanalyser.

För att förenkla det arbetet har NGL-centrum under hösten startat ett projekt för att se över kursvärderingsprocessen och hur återkoppling till studenter, lärare och avdelning går till.

I dagsläget har NGL-centrum gjort en extern omvärldsanalys samt skickat ut en intern enkät till avdelnings-/ämnesansvariga i syfte att få en djupare förståelse för hur arbetet med kursvärderingar upplevs och hur det skulle kunna bli bättre. Arbetet ska leda fram till förslag på åtgärder för att underlätta arbetet med kursvärderingar.

Har du tidigare använt Sunet Survey kommer du känna igen dig, även om verktyget ser lite annorlunda ut. Hjälpsidorna för verktyget är uppdaterade och ligger på https://du.se/survey. Verktyget når du på https://survey.du.se.

Kontakt

Kom ihåg att du alltid kan komma förbi Supportcaféet i Zoom eller ringa support (023-77 88 88) om du behöver hjälp eller stöd. Du kan också boka en IKT-pedagog eller pedagogisk utvecklare om du i lugn och ro vill resonera om olika lösningar kring din undervisning.

Senast granskad:
Senast granskad: