Ett år kvar till inflyttning på nya campus

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Från rivningsarbete till invändig målning på ett år. Ett nytt landmärke har skapats i Borlänge som nu får sin fasad. Nu är det ett år kvar innan nycklarna till nya Campus Borlänge överlämnas till högskolan.
Vy över en träfasad.
Nya Campus Borlänge juni 2023. Fasadarbetet fortskrider där nästa steg är kortsidan mot Borganäsvägen. Fasadarbetet fortsätter under sommaren och en bit in på hösten. Emma Arnberg

Just nu jobbar 120 personer och 19 olika yrkesgrupper på nya Campus Borlänge. I den södra delen av byggnaden pågår målningsarbeten på det översta våningsplanet. Detta parallellt med att saneringsarbetet på entréplanet just avslutats.     

Året som inleddes på bygget med alla årstider på några få dagar har varit utmanande men trots det håller tidplanen. 1 juni 2024 kommer hyresvärden Diös, enligt plan, att överlämna nycklarna till högskolan. Att den gamla stommen i det så kallade Liljanhuset återanvänds är en stor miljöbesparing men kommer också med utmaningar – och det är bland annat det som utmärker bygget. Byggnadens djup och att få in ljuset i byggnadens mitt liksom att placering av lokaler och verksamheter styrs av de förutsättningar som betongstommen ger.

Vy över ett bygge där gult staket står.
Den mängden koldioxid som sparas genom återanvändning av stommen är ungefär densamma som utsläppen från alla de tjänsteresor vi anställda på Högskolan Dalarna gör under tre års tid. Bild tagen från byggarbetsplatsen juni 2022. Archus

Under sommaren påbörjas arbetet med att renovera de möbler som kommer återbrukas från nuvarande Campus Borlänge. Parallellt med detta sker upphandling av högskolans egna entreprenader med allt från AV-utrustning, mörkläggningsgardiner till skyltar på fasad. I en tid av förändrade kostnader ses också projektet över för att se vilka besparingar som kan göras.

– Det här blir häftigt, konstaterade rektor Martin Norsell i samband med rektorsfunktionen besökte byggarbetsplatsen för första gången. Och fortsätter: Det är så mycket kompetens som jobbar med det här projektet från så många håll, inte minst från högskolans. Jag känner mig stolt över att få ta emot nyckeln nästa år.

Ett rum som delvis är målat med blå färg.
Den största etagesalen rymmer cirka 130 personer, här pågår just nu målningsarbeten. Etagesalen återfinns på översta planet mot Borganäsvägen. Emma Arnberg
En grupp med människor i varselvästar på en byggarbetsplats
Byggnadens djup har varit en utmaning när det gäller ljusinsläpp. Två ljusschakt återfinns i byggnaden och möjliggör dagsljus var du än är tillsammans med korrekt belysning. Den blivande kunskapstrappan kommer vara husets mötesplats och som möjliggör att man kan från översta plan se hela vägen ned till entréplan. Här en vy från ett av de större mötesrummen med fönster ut mot kunskapstrappan. Emma Norman
Tre personer i varselväst och bygghjälmar pratar med varandra.
De övre planen i byggnaden bjuder på en vacker vy över Borlänge från ovan. Här besöker Jonas Tosteby vicerektor för utbildning, Katarina Johansson och Ragnar Olafsson avdelningen för stöd i utbildning och forskning, den blivande tentamenssalen. Emma Norman
Senast granskad:
Senast granskad: