Etikprövningsmyndigheten: Vägledning om etikprövning av forskning på människor

Nu publicerar Etikprövningsmyndigheten en vägledning om etikprövning av forskning på människor.

 

Vägledning om etikprövning av forskning på människor


Etikprövningsmyndigheten publicerar nu en vägledning om etikprövning på sin webbplats. Vägledningen är den första i sitt slag sedan etikprövningslagen trädde i kraft i januari 2004.

Vägledningen är tänkt att öka kunskapen om etikprövningen och besvara centrala frågor som:

  • Vad behöver jag tänka på när jag planerar min forskning?
  • När måste jag ansöka om etikprövning?
  • Hur ska jag göra för att ansöka om etikprövning?
  • Vad behöver jag tänka på efter ett beslut?

Författare är Ulf Görman, professor emeritus i etik, men även Johan Modin, Etikprövningsmyndighetens direktör. Även anställda och andra har bidragit i arbetet på olika sätt, bland annat representanter för Vetenskapsrådet, Överklagandenämnden för etikprövning, Sveriges universitets- och högskoleförbund, SWARMA (Swedish Association for Research Managers and Administrators) och Sveriges kommuner och regioner.

Då det parallellt pågår en utredning om etikprövningens regelverk, publiceras vägledningen med det förbehållet att det rör sig om version 1.0 och att det kommer fler versioner när förändringar i verksamheten påkallar det.

Läs vägledningen på Etikprövningsmyndighetens webbplats

Senast granskad:
Senast granskad: