Enkät om användning av arbetsplatser på Campus Falun

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Enkäten skickas till avdelningschefer den 3 oktober 2022.
Person sitter vid skrivbord inomhus och tittar på datorskärm.
Anna Hermansson

Högskolan är i stort behov av att optimera kontorsytor och arbetsplatser. Idag står många kontor tomma större delen av tiden, samtidigt saknas fysiska arbetsplatser till medarbetare.

Som en del i planeringen av flytten från språkhuset skickas en enkät ut till samtliga avdelningschefer på Campus Falun 3 den oktober för att se över hur lokalerna används idag av medarbetare, bland annat hur stor del av arbetsveckan som de är fysiskt på plats och möjligheten att dela kontor. Syftet med inventeringen är att kunna frigöra kontorsytor och se till att alla har en stimulerande arbetsplats.

Senast granskad:
Senast granskad: