En viktig milstolpe för högskolan

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

– Att stå här idag, är en stor och viktig milstolpe för högskolan. Efter 31 år i våra nuvarande lokaler ser vi framemot en stor inflyttningsfest 2024. Det här är det roligaste man kan få göra som rektor – att få vara med vid byggstarten av ett helt nytt campus, säger Martin Norsell.
En hand håller i en sax och klipper av ett lila band.
Ett band klipptes för att markera byggstarten, nästa gång band klipps på samma plats är i samband med invigningen 2024. UllesÖgonblick

Nu är byggnationen av högskolans nya campus i Borlänge är igång. Här skapas en modern, flexibel och kreativ lärmiljö för studenter och medarbetare. Högskolans nya campus möter framtida behov och skapar möjligheter för fortsatt utveckling inom utbildning och forskning. Bygget av den nya högskolebyggnadnen sker i nära samarbete mellan fastighetsägaren Diös, byggentrepenören NCC och högskolan. 

I samband med byggstarten träffades särskilt inbjudna gäster för en ceremoni som inleddes med tal av Knut Rost, VD Diös fastigheter, högskolans rektor Martin Norsell, Camilla Svensson projektingenjör vid NCC och Jan Bohman, kommunstyrelsens ordförande i Borlänge kommun. Därefter klipptes ett band till byggområdet. Samtliga framhöll det unika med byggnationen i sina tal – att hållbarhet går som en röd tråd genom projektet. 
– För oss är miljö, klimat och hållbar utveckling självklara inslag i våra utbildningar och vår forskning. Det är därför extra roligt att befintlig byggnad kommer att användas och energi- och resursanvändning optimeras för att bland annat täcka verksamhetens elbehov med solenergi. Ett område som vi sedan i mitten av 1980-talet bedrivit undervisning och forskning, sa Martin Norsell. Och konstaterade: 
– Med ett nytt campus och modern, flexibel och kreativ studie- och arbetsmiljö för våra studenter, medarbetare och samverkansparter, kan vi tillsammans utveckla vår verksamhet ytterligare inom såväl utbildning som forskning samt fortsätta vara en stark aktör regionalt, nationellt och internationellt.

En större mängd personer har samlats på en gräsmatta.
Ett 50-tal personer deltog vid byggstarten, som hölls i Liljeqvistska parken med det blivande nya Campus Borlänge som bakgrund. På platsen har det sedan februari dock pågått förberedande rivningsarbete, men nu tas nästa steg i processen. Ulrika Lundholm Ericsson

 

 

 

Senast granskad:
Senast granskad: