En ny utredning ska se över etikprövningssystemet

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Det svenska etikprövningssystemet har kritiserats alltsedan den nya etikprövningslagen trädde i kraft 2020. Nu vill utbildningsminister Mats Persson att systemet ska ses över.

Etikprövningssystemet ses över

Röster inom akademin har kritiserat det svenska etikprövningssystemet sedan den nya etikprövningslagen trädde i kraft 2020.. I början av veckan skrev nära 2 500 forskare under en debattartikel i Dagens Nyheter, där de kräver att systemet förändras. Se ”Systemet för etikprövningar ett akut hot mot forskningen”

Utbildningsminister Mats Persson ser bl a problem med åtalsanmälda forskare, där Överklagandenämnden för etikprövning, Önep, har en skyldighet att anmäla en forskare som misstänks ha begått ringa brott mot etikprövningslagen. Ministern menar också att det behövs undantag från etikprövning för forskning som berör humaniora och samhällsvetenskap där integritetskänslig information inte behandlas på samma som sätt som inom exempelvis medicinsk forskning. Han påpekar att Sverige är det enda land som inte tillämpar ett sådant undantag.

Utbildningsministern ser att utformningen av etikprövningssystemet leder till att forskare inte vågar ställa vissa forskningsfrågor, av rädsla för att bli åtalsanmälda. Det inskränker den akademiska friheten.

Därför tillsätts nu en utredning av etikprövningssystemet. 

Se artikeln i Universitetsläraren: Ministern: Etikprövningssystemet behöver förändras

 

 

Senast granskad:
Senast granskad: