Elisabeth Daunelius är tillförordnad prefekt för institutionen för lärarutbildning

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Prefekt Madeleine Michaëlsson har på egen begäran valt att lämna uppdraget som prefekt från och med den 13 februari.

Elisabeth Daunelius går direkt in som tillförordnad prefekt i väntan på rekrytering. Madeleine Michaëlsson återgår därmed till sin grundtjänst från samma datum.

– Jag vill tacka Madeleine för det arbete som är genomfört under hennes tid som prefekt inom en rad områden, exempelvis processer för ökad extern forskningsfinansiering, en ekonomi i balans och det systematiska arbetet för att få tillbaka tillstånd att examinera förskollärare, säger Martin Norsell, rektor.

Överlämning av arbetsuppgifter kommer att ske i nära dialog med Elisabeth Daunelius som förra våren var tf prefekt för samma institution.

Senast granskad:
Senast granskad: