Distansavtal som möjlighet

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

För högskolans tekniska och administrativa personal finns möjlighet om verksamheten tillåter att teckna distansavtal. Annars ska arbete ske på arbetsplatsen.

Riktlinjerna vid distansarbete för teknisk och administrativ personal gäller som ett första steg från 1 juni till 6 november 2022. Riktlinjerna innebär att chefer inom verksamhetsstödet kan träffa avtal om distansarbete med sina medarbetare.

Dialog om eventuellt distansarbete sker mellan medarbetare och närmsta chef. Distansarbete kan uppgå till max 40% per kalendermånad. Det innebär att det kan finnas olika möjligheter för olika medarbetare att arbeta på distans.

Det är alltid verksamhetens behov som styr om möjlighet för distansarbete finns och det är varken en rättighet eller en skyldighet att arbeta på distans.

Senast granskad:
Senast granskad: