Digital tentamen – vill du vara pilot?

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Högskolan provar nu det digitala verktyget Inspera som är ett systemstöd för digital tentamen. Nu söker vi efter dig som har tentamen planerad på plats i Falun under perioden november 2023 till juni 2024.
Gul golvskylt med texten: Tentamen pågår! "Tyst Zon".
Inspera är ett verktyg specifikt för skriftlig digital tentamen.

Inspera är ett verktyg specifikt för skriftlig digital tentamen som högskolan nu provar i syfte att skapa rättssäkrare examinationer i första hand på campus, men på sikt också för studenter som skriver på annan ort. Inspera används redan på ett tjugotal andra lärosäten i Sverige.

Inspera erbjuder nedstängning av webbläsare för att försvåra fusk. Det finns flera andra fördelar med Inspera så som enklare anonymiserad bedömning, automatisk rättning och sambedömning. Det är digital hantering från början till slut genom skapandet av tentamen, via distribution, insamling av svar, bedömning och arkivering.

Din tentamen behöver uppfylla följande kriterier för att vara en del av piloten:

  • Tentamen skrivs på plats på Campus Falun.
  • Max 42 studenter på plats som ska delta på Campus Falun.
    Har du studenter som skriver på annan ort får de göra det övervakat och på papper (enligt reglerna för att tentera på annan ort, alltså inte online i Zoom), vilket kan medföra visst extraarbete för dig som lärare.
  • Tentamen innehåller inte rituppgifter som behöver fotas eller skannas.
  • Tentamen ska infalla under perioden november 2023 till juni 2024.
  • Du har tid för att delta på några kortare utbildningsinsatser för att lära dig systemet Inspera.

Som pilot kommer du få utbildning och stöd genom hela processen – både före, under och efter tentamenstillfället av projektgruppen för piloten där representanter från alla berörda parter i processen kring digital tentamen återfinns. Du kommer också få särskilt dedikerade tentamensvärdar, tillgång till en särskild sal med fasta datorer i Falun och teknisk support på plats vid tentamenstillfället.

Anmäl ditt intresse för att vara del av pilot

Kontakt
Avdelningen för stöd till utbildning och forskning
Senast granskad:
Senast granskad: