Digital signering i Adato

Nu finns möjligheten att digitalt signera dokument i Adato, både i prehab och rehab. Detta aktualiseras främst då man tagit fram en rehabplan/Plan för återgång i arbete.

Dokument kan signeras av såväl medarbetare som fack samt även av externa resurser.

Varje signering innebär en mindre kostnad, så digital signering bör ej ske i onödan. Dock är det att föredra framför att maila dokument för påskrift.

En manual finns tillgänglig under Rehabiliteringsmodulen på chefswebben samt i Adato.

Senast granskad:
Senast granskad: