Digital signering av anställningsbeslut

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Från och med den 2 juni sker signering av samtliga anställningsbeslut digitalt – både av medarbetaren och högskolan.

Som ett led i att fortsätta vår digitalisering och minska behovet av manuell administration kommer vi från och med den 1 juni att signera samtliga anställningsbeslut digitalt. Detta innebär att både beslutsfattare hos oss på högskolan, samt vår nyanställda medarbetare, kommer att skriva under beslutet via BankID. Beredningen av ärendet, som sköts av anställande chef, kommer fortsatt att handläggas i Primula enligt nuvarande rutin.

Kontakt
HR-support
Senast granskad:
Senast granskad: