Design som normkritisk praktik

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Inom ramen för Högskolan Dalarnas serie Öppna föreläsningar - i samarbete med Rättighetscentrum i Dalarna - presenterar vi en föreläsning onsdag 13 oktober som handlar om årets tema Social hållbarhet med Karin Ehrnberger, doktor i produktdesign.

Miljön vi lever i är långt ifrån passiv. Den styr oss och våra liv genom att vara den fysiska inramningen till våra handlingar. De som formger vår omgivning är inte heller passiva individer. Designerns tankar och idéer har formats lika mycket av värderingar och normer som vilken annan människas som helst. Form och funktion är resultatet av intentioner och berättar för oss om samtidens syn på hur något är tänkt att fungera och därmed rätta sig efter. Design är således en kraftfull maktfaktor.

Denna föreläsning visar exempel på hur design bidrar till att upprätthålla normer, men också hur design kan användas som ett verktyg för att visualisera maktrelationer och därigenom hitta kreativa lösningar utöver normativt tänkande.

Datum och plats

Datum: 13 oktober 2021, kl 15:00 - 16:30
Plats: Digitalt via Zoom

Senast granskad:
Senast granskad: