Delta på informationsträff om högskolans ekonomiska läge

– Högskolans tuffa ekonomiska läge är en fråga med hög prioritet och som är hela högskolans angelägenhet att lösa. Därför bjuder vi nu in alla medarbetare till informationsträffar för att berätta mer om situationen, säger Katarina Hedlund Johansson, högskoledirektör.

Som medarbetare väljer du själv vilken informationsträff du deltar vid, du behöver inte anmäla dig:

Presentationen på informationsträffarna ges Jörgen Elbe, vikarierande rektor, Katarina Hedlund Johanson, högskoledirektör och Stina Eklund, avdelningschef avdelningen för ledningsstöd och ekonomi.

Informationen hålls på svenska.

Observera att mötet endast sker på campus, ingen möjlighet att delta digitalt. 

Senast granskad:
Senast granskad: