Delning om tillstånd att examinera förskollärare

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) förväntas besluta att inte återinrätta Högskolan Dalarnas examenstillstånd för förskollärare.

Det formella beslutet från Universitetskanslersämbetet (UKÄ) beräknas fattas i december, men delning av den preliminära bedömningen från bedömargruppen har kommit. Deras rekommendation är att inte godkänna högskolans ansökan om examenstillstånd för att utfärda förskollärarexamen.

–​ Vi återkommer med mer information när beslutet väl har kommit, säger Jonas Tosteby, vicerektor utbildning.

Senast granskad:
Senast granskad: