Dags för lönesamtal

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Nu är det dags för lönesamtal. Senast den 23 oktober ska du ha erbjudits och genomfört ett lönesamtal med din närmaste chef.

Lönesamtalet är en möjlighet för dialog mellan dig som medarbetare och chef kring prestationer, måluppfyllelse och lönekriterier. Lönesamtalet är ingen förhandling, utan just ett tillfälle för dialog.

Senast granskad:
Senast granskad: