Dags för lönesamtal

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Årets lönerevision i gång vilket betyder att det är dags för lönesamtal. Senast den 21 oktober ska du ha erbjudits och genomfört ett lönesamtal med din närmaste chef.

Lönesamtalet är en möjlighet för dialog mellan dig som medarbetare och din chef kring prestationer, måluppfyllelse och lönekriterier. Lönesamtalet är ingen förhandling, utan just ett tillfälle till dialog.

 

Avdelningen för HR
Senast granskad:
Senast granskad: