Dags för byggstart av nya Campus Borlänge

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Den 4 maj sker den officiella byggstarten av högskolans nya campus i Borlänge. Nu påbörjas resan mot en modern, flexibel och kreativ lärmiljö som ska stå klar till sommaren 2024.
Gatuvy med en beige byggnad med träd utanför.
Den blivande högskolebyggnaden i centrala Borlänge, sedd från hörnet mot Borganäsvägen och Stationsgatan. Illustration av Archus

De nya lokalerna och utvecklingen av nya Campus Borlänge är ett viktigt projekt för hela högskolan. Sedan en tid pågår förberedande rivningsarbeten i byggnaden, som ursprungligen uppfördes som Domusvaruhus. Den 4 maj sker officiell byggstart.

Nya möjligheter  

Syftet med det nya campuset är att möta framtida behov och skapa möjligheter för utvecklingen av högskolans verksamhet. Genom den centrala placeringen ges också nya förutsättningar för ökad samverkan.

Aktiv lärmiljö

På nya Campus Borlänge skapas en modern, flexibel och kreativ lärmiljö för studenter och medarbetare. Det är lärmiljöerna som står för den största förändringen jämfört med nuvarande campus. Lärosalar och grupprum utformas och utrustas för nästa generations lärande med fokus på interaktivt lärande och nya pedagogiska metoder. Högskolan kommer att inrymmas på 13 300 kvadratmeter, jämfört med dagens lokaler på Röda vägen som är 11 300 kvadratmeter. 

Hållbarhet för framtiden  

Hållbarhet är ett av ledorden i byggprojektet. Den kanske viktigaste insatsen för minskad miljöpåverkan är att man utgår ifrån en befintlig byggnad, med grundläggning och stomme i betong, i stället för att bygga helt nytt. Byggnaden kommer ha en optimerad energi- och resursanvändning och kommer också att  miljöcertifieras. Stora delar av fasaden mot den soliga parksidan förses med solceller som kommer att täcka en del av verksamhetens elbehov.

Senast granskad:
Senast granskad: