Dags att nominera till FUN-valet

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Nominera kandidater till forskarutbildningsnämnden (FUN) senast den 1 november.

Valet till forskarutbildningsnämnden (FUN) pågår under hösten 2021 för att utse tre ledamöter för den kommande mandatperioden. 

Så nominerar du

Använd formuläret som finns på sidan för valet. På samma sida ser du vilka docenter och professorer som är valbara samt alla anställda lärare som är röstberättigade.

Nominera till valet i FUN

Kontakt
Nämndkansliansvarig
Senast granskad:
Senast granskad: