Dags att bjuda in till lönesamtal

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Nu är årets lönerevision i gång vilket betyder att det är dags för lönesamtal. Senast den 21 oktober ska medarbetare ha erbjudits och genomfört ett lönesamtal med sin närmaste chef.

Lönesamtalet är en möjlighet för dialog mellan dig som chef och dina medarbetare kring prestationer, måluppfyllelse och lönekriterier. 

 

Kontakt

Kontakta HR vid frågor. Ett särskilt Team finns för RALSEN, om du inte redan är med i det kontakta HR.

Avdelningen för HR
Senast granskad:
Senast granskad: