Dags att beställa kurs- och programtillfällen inför våren 2025

Senast den 14 juni behöver du ha beställt tillfällen för de utbildningar du vill annonsera till våren 2025. Det för att vi ska kunna garantera att kursen eller programmet går att söka när aktuella antagningsomgångar öppnar.

Det är viktigt att du gör din beställning senast den 14 juni. Sker beställningen senare finns ingen garanti att utbildningen går att söka när aktuella antagningsomgångar öppnar. Det beror på att högskolan har över 2 000 kurstillfällen som ska skapas, under en period som även innefattar semestertider och terminsstart, vilket kräver administration.

De antagningsomgångar som tillfällen ska beställas för nu är:

  • VT är den stora nationella antagningsomgången på våren
  • USVT är för utbytesstudenter
  • VIFYVT är vidareutbildning av yrkesverksamma

Tänk på att vara noggranna med att beställa tillfälle utifrån rätt beslutad kursplan eller utbildningsplan. Kom ihåg att beställa alla typer av tillfällen redan nu, så som kurspaket och program som ska vara öppna för ansökan till senare del av program, samt utbildningar för utbytesstudenter (US) eller för Vidareutbildning av yrkesverksamma (VIFY). Alla tillfällen ska ha förankrats med avdelningschef eller prefekt innan de beställs.

Läs mer om hur du beställer ett kurs- eller programtillfälle och hur processen för beställning av tillfällen ser ut.

Senast granskad:
Senast granskad: