Beställ kurs- och programtillfällen inför sommar/höst 2022 senast 17 december

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Senast fredag 17 december behöver du beställa de kurs- och programtillfällen som ska ges till sommaren och hösten 2022. Sker beställningen senare kan vi inte garantera att kursen eller programmet går att söka när aktuella antagningsomgångar; HT, US, VIFY och ST öppnar.

I år behöver vi även hantera till exempel förändringen av tillträdesregler enligt tidigare information. Därför det är viktigt att beställning sker så snart som möjligt. Sker beställningen senare än 17 december kan vi inte garantera att kursen eller programmet går att söka när aktuella antagningsomgångar; HT, US, VIFY och ST öppnar. HT är den stora antagningsomgången på hösten, US är för utbytesstudenter, VIFY är vidareutbildning av yrkesverksamma och ST är sommaromgången.

Tänk på att vara noggrann med att beställa tillfälle utifrån rätt kursplan eller utbildningsplan, och att beställa alla typer av tillfällen redan nu. Glöm inte bort kurspaket eller program som ska vara öppna för ansökan till senare del av program, utbytesstudenter (US), sommaromgången (ST) samt Vidareutbildning av yrkesverksamma (VIFY).

Du kan läsa mer om hur du  och hur processen för beställning av tillfällen ser ut på medarbetarwebben.

Har du frågor tveka inte att kontakta oss på support@du.se.

 

Du behöver beställa de kurs- och programtillfällen som ska ges till sommaren och hösten 2022 senast fredag 17 december. Sker beställningen senare kan vi inte garantera att kursen eller programmet går att söka när antagningsomgången öppnar.

Det berör fyra antagningsomgångar; HT, US, VIFY och ST. HT är den nationella antagningsomgången på hösten, US är utbytesstudenter, VIFY är vidareutbildning av yrkesverksamma och ST är sommaromgången.

Det är extra viktigt att beställning sker så snart som möjligt i år, eftersom vi behöver hantera förändringen av tillträdesregler enligt tidigare information.

Tänk på att vara noggrann med att beställer ett kurs- eller programtillfällebeställa tillfälle utifrån rätt kursplan eller utbildningsplan, och att beställa alla typer av tillfällen redan nu. Glöm inte bort kurspaket eller program som ska vara öppna för ansökan till senare del av program.

Du kan läsa mer om hur du beställer ett kurs- eller programtillfälle och hur processen för beställning av tillfällen ser ut på medarbetarwebben.

Har du frågor tveka inte att kontakta oss på support@du.se.

Kontakt
Support
Senast granskad:
Senast granskad: