Dags att beställa kurs- och programtillfällen inför hösten 2023

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Senast den 30 november behöver du ha beställt tillfällen för de utbildningar som ska annonsera till hösten 2023. Sker beställningen senare finns ingen garanti att kursen eller programmet går att söka när aktuella antagningsomgångar öppnar.

Det är viktigt att du gör din beställning senast den 30 november. Sker beställningen senare finns ingen garanti att utbildningen går att söka när aktuella antagningsomgångar öppnar.

De aktuella antagningsomgångarna är:

  • HT är den stora antagningsomgången på hösten
  • US är för utbytesstudenter
  • VIFY är vidareutbildning av yrkesverksamma
  • ST är omgången för sommarkurser

Du kan läsa mer om de olika antagningsomgångarna och antagningsprocessen via länken nedan.  

Tänk på att vara noggrann med att beställa tillfälle utifrån rätt kursplan eller utbildningsplan och att beställa alla typer av tillfällen redan nu.

Glöm inte bort sommarkurser, kurspaket eller program som ska vara öppna för ansökan till senare del av program, utbytesstudenter (US) eller Vidareutbildning av yrkesverksamma (VIFY).

Alla tillfällen ska ha förankrats med avdelningschef eller prefekt innan de beställs.

Senast granskad:
Senast granskad: