Delar av medarbetarwebben – nu även på engelska/Certain sections of the staff website available in English

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

“Employee Information” and “Research Support” are now available in English under the respective titles. Den här informationen finns även på svenska.
Två studenter tittar på en laptop.
Yasir Imam

A small globe icon and the words “In English” at the top right of a webpage indicate that it has been translated, and one click makes it is easy to navigate back and forth between the Swedish and English versions. If you do not see the icon/words, then it is because the webpage in question has yet to be translated.

In Sweden, Swedish is the official language used in government organisations; however, in many respects Dalarna University is an international workplace. This is why some key information about employment has been made available in English. Information about research support has also been translated, while employee profile pages generate an automatic English version of each employee. 

- Work on the staff website (medarbetarwebben) will continue as we work to meet existing needs. This means that more pages will be translated in due course, says Maria Bergsten, Digital Strategist, Office of Marketing and Communication.

Even some of the linked documents and forms (and similar) under Related Links in the right-hand sidebar may now be available in English: work is in progress to translate more of these.

If you notice a document or form that you think should be available in English, please email

englishtexts@du.se

Delar av medarbetarwebben – nu även på engelska 

Innehåll under ”Din anställning” och ”Forskningsstöd” finns nu översatt till engelska. Sidor som är översatta syns genom att ikonen ”In English” visas längst upp till höger på sidorna. Om det inte finns någon ikon betyder det att sidan inte finns som engelsk version.  

Det officiella myndighetsspråket i Sverige är svenska, men högskolan är på många sätt en internationell arbetsplats. Därför finns nu grundläggande delar av information kopplat till anställning på engelska för att säkerställa att alla anställda kan ta del av informationen. Även information om forskningsstöd finns översatt och alla personliga profilsidor finns automatiskt översatta till engelska.   

– Medarbetarwebben utvecklas löpande utifrån de behov som finns och därför kan ytterligare delar komma att översättas till engelska, säger Maria Bergsten, digital strateg på avdelningen för kommunikation.  

De sidor som finns på engelska har texten ”In English” högst upp och genom att klicka där kommer man till den engelska versionen av sidan. Det är enkelt att växla emellan de svenska sidorna och de engelska. 

Om du har ett dokument eller formulär som du tycker behöver finnas på engelska, skriv till

englishtexts@du.se

Senast granskad:
Senast granskad: