Campusplan för den fortsatta utvecklingen av högskolans campusområden

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

För att utveckla ändamålsenlig, attraktiv och hållbar miljö för utbildning, forskning och samverkan på våra campus i Borlänge och Falun pågår ett arbete med att ta fram en campusplan som ska ange vägledande principer för utvecklingen av Högskolans campusområden.
Prorektor Jörgen Elbe
– Campusplanen är ett bra verktyg för att skapa ett gemensamt synsätt och förankra åtgärder inom Högskolan men också mellan Högskolan, värdkommuner, samverkanspartners och andra intressenter i samhället, säger Jörgen Elbe.

 – Campusplanen är ett strategiskt dokument som förbereder, anger ramar och pekar ut riktningen för den fortsatta utvecklingen av våra campus, säger Jörgen Elbe, prorektor och projektledare för arbetet.
 
Som en del i att förverkliga strategins målbild och behålla kvalitet, konkurrenskraft och skapa ett starkt lärosäte med två attraktiva campus har rektor beslutat att en campusplan ska utarbetas i dialog med värdkommuner och externa samverkanspartners.
 
– Campusplanen är ett bra verktyg för att skapa ett gemensamt synsätt och förankra åtgärder inom Högskolan men också mellan Högskolan, värdkommuner, samverkanspartners och andra intressenter i samhället, säger Jörgen Elbe.
 
En central del i arbetet är att föreslå principer som ska vara vägledande för den fortsatta utvecklingen av Högskolans campusområden i Falun och Borlänge. Ambitionen är att Högskolan Dalarna ska ses som ett starkt lärosäte med två attraktiva campus med ändamålsenliga och hållbara fysiska miljöer. Båda campus såväl som båda städerna ska kunna vara en resurs för samtliga studenter och lärare, men också en plats för spännande samtal där även allmänheten är välkommen.
 
– Målet är att skapa kreativa miljöer som gagnar forskning och utbildning och som stimulerar samarbete och samproduktion mellan Högskolan och externa intressenter men också som erbjuder tillgång till miljöer där studenter kan träffas och trivas utanför sina studier, avslutar Jörgen.

Projektet genomförs av en arbetsgrupp bestående av:

  • Prorektor, ordförande och sammankallande – Jörgen Elbe 
  • Ekonomichef – Christer Sundin 
  • Fastighetschef – Maria Andersson 
  • Lokalstrateg – Ola Staffansson 
  • Prefekt – Anna Parkhouse 
  • Studentrepresentant – Johanna Strickert
  • Representant för kollegiet– Thomas Sedelius 
  • Sekreterare – Dick Åhman 

Till gruppen adjungeras: Kommunikatör, Styrelseledamot i högskolestyrelsen samt representanter från Borlänge kommun, Falu kommun, Dalarna Science Park (DSP).

Senast granskad:
Senast granskad: