Byggarbete pågår – klart under hösten

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Nu tar högskolans utbildningsträdgård vid Campus Falun form och färdigställs efter ombyggnationerna på campus. Samtidigt pågår arbete för att färdigställa nya lokaler som bland annat används av sjuksköterskestudenter som har flyttat till campus.
Vy över byggarbetsplats där 4 odlingslådor i olika form byggs.
Utbildningsträdgårdens färdigställande är den sista delen som kvarstår att färdigställa sedan ombyggnationen på Campus Falun. Arbetet går enkelt att följa via personalmatsalen i Hyttan, hus A. Emma Norman

Utbildningsträdgården ska vara klar till början av november. Grävarbeten har pågått och kommer göra så ytterligare någon vecka vilket kan innebära störande ljud. Just nu pågår förberedelser för fundament till nya odlingslådor och ett nytt växthus.  

Trädgården kommer få ett lite annat utseende än tidigare men exempelvis dammen där flera utrotningshotade arter återfinnas kommer finnas kvar.    

Trädgården kommer vara inhägnad när den är klar och är möjlig att nå exempelvis via personalmatsalen. På sommartid kommer flera sittmöjligheter finnas i trädgården. Trädgården är i första hand till för utbildning, men också tänkt som en grön oas både för studenter och medarbetare.  

Nya lokaler för kliniskt träningscentrum

Kliniskt träningscentrum (KTC) kommer återfinnas i C-huset i Hyttan på Campus Falun. Ombyggnationer pågår för att möjliggöra undervisning. Lokalerna kommer stå klara under oktober och bland annat erbjuda sköljrum och omklädningsrum utöver undervisningssalar.  

Upptäck stilla rummet 

Nu finns ett stilla rum att tillgå för studenter och medarbetare även på Campus Falun i anslutning till Ljusgården. Målet med rummet har varit att skapa en lugn religionsfri plats där man kan exempelvis meditera, be, vara för sig själv en stund eller ha en mindre samling. Rummet är utrustade med meditationspallar, vanliga pallar och en soffa. 

 

Kontakt
Avdelningen för fastighets- och campusplanering
Senast granskad:
Senast granskad: