Beställ ditt kurs- och programtillfälle för sommar/höst 2022 innan den 15 januari

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Önskar du göra förändringar ska de vara beslutade senast åtta veckor innan ansökningsperioden sommar/höst 2022 öppnar för att kunna annonseras.

Innan du beställer ditt kurs- och/eller programtillfälle ska du ha tagit del av vad de nya tillträdesreglerna innebär. Regeringen beslutade 2018 om nya tillträdesregler för högskolestudier som startar efter den 31 maj 2022. I de nya tillträdesreglerna tas områdesbehörigheterna bort. Syftet är att större fokus ska ligga på den sökandes kompetens och att tydliggöra vad som krävs för att bli antagen till högskolan. Läs mer om vad dessa regler innebär i en tidigare publicerad nyhet.

Endast de kurser och program där det är aktuellt att se över eller förändra behörigheterna i anslutning till att de nya tillträdesreglerna träder i kraft ska en ny utbildnings- och/eller kursplan tas enligt ordinarie process. Som stöd kan du använda dig av den uppdaterade. Om du gör förändringar ska de vara beslutade senast 15 januari, åtta veckor innan ansökningsperioden för hösten 2022 öppnar för att kunna annonseras.

Om du inte gör några förändringar i behörighetskraven kommer områdesbehörigheterna att ersättas av de nya behörighetskraven i utbildningsdatabasen. Detta görs manuellt av institutionsadministratörer och verksamhetsstödet under hösten.

Antagningsordning för Högskolan Dalarna

Med antagningsordning avses de regler för utbildning på grundnivå och avancerad nivå som högskolan tillämpar i fråga om ansökan, behörighet, undantag från behörighetsvillkor och urval. Dessutom avses regler om hur beslut om behörighet överklagas. Detta styrdokument är nu ute på remissrunda och kommer att tas upp för beslut på högskolestyrelsens möte 2021-09-22.

Senast granskad:
Senast granskad: