Avslutat pilotprojekt för nytt kursvärderingsverktyg

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Avdelningen för stöd i utbildning och forskning har utvärderat ett nytt verktyg för kursvärderingar baserat på Sunet Survey i vår lärplattform. Verktyget gör det lättare för lärare att skapa och publicera anonyma kursvärderingar som följer GDPR.

Avdelningen för stöd i utbildning och forskning har nu avslutat ett pilotprojekt som gått ut på att testa och utvärdera ett nytt verktyg för kursvärderingar i Learn, baserat på Sunet Survey. Kursvärderingsverktyget kommer även finnas i Lärplattformen Canvas. Ett tiotal lärare från olika ämnen och avdelningar har testat det nya verktyget för Sunet Survey i sina egna kurser.

Resultatet av projektet visade sig göra det lättare för lärare att skapa och publicera sina kursvärderingar. De som provade verktyget var överlag nöjda. En fördel som uttrycktes var att kursvärderingarna blir helt anonyma och på så vis garanterar att GDPR följs. Syftet med projektet har varit att både underlätta arbetet för lärare samt att bibehålla en god kvalité. Det nya kursvärderingsverktyget finns redan idag tillgängligt för dig i Learn men för att aktivera det i ditt kursrum kan du behöva stöd av oss i Supportcaféet. Observera att frågorna i den nya kursvärderingen inte är redigerade utan är identiska med de frågor som finns i den befintliga kursvärderingen som följer med kursrumsmallen.

Är du intresserad av att använda det nya kursvärderingsverktyget i din kurs är du välkommen till Supportcaféet i Zoom eller skicka ett mejl till support@du.se.


Med vänlig hälsning


Avdelningen för stöd i utbildning och forskning

Senast granskad:
Senast granskad: