Att tänka på som medarbetare och chef när Primula ligger nere

Under tiden som Primula ligger nere bör du skriva ned och dokumentera eventuella ärenden som vanligtvis hanteras i Primula för manuell hantering och registrering i efterhand.

Det kan till exempel vara ärenden som att:

  • Ansöka om semester, tjänstledighet eller annan ledighet.
  • Begära ersättning för utlägg.
  • Göra reseräkningar.
  • Ansöka om delpension.

För att ansöka om delpension använder du i stället blanketten "Ansökan om delpension". Din chef ska fylla i ett yttrande i blanketten och både du och din chef ska skriva under. Skicka sedan påskriven blankett till hr-support@du.se. Skriv "Ansökan om delpension" i ämnesraden.

Ansökningstiden förlängs till 9 februari.

Bra att känna till

  • Problemen med Primula gör att biblioteket inte får in nya eller ändrade personuppgifter. Ta kontakt med bibliotekspersonalen om du har ny adress och vill få böcker hemskickade, eller om du är nyanställd och vill låna böcker.
  • Tietoevry har i helgen utfört ett antal tester, där en av dem var att sätta i gång delar av nattjobben. Det kan därför vara så att medarbetare på högskolan mottagit ett mejl från Primula. Det var inte tänkt att det skulle skickas ut ett meddelande då det kan uppfattas som att Primula åter är i gång. Så är alltså inte fallet utan Primula ligger fortsatt nere.

Till dig som chef

Det är av vikt att ett tillfälligt register över anhöriga till medarbetare upprättas så snart som möjligt. Detta register ska sedan raderas när ordinarie system är i bruk. Respektive chef ansvarar för detta. 

Senast granskad:
Senast granskad: