Att tänka på inför sista anmälningsdag 16 oktober

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Ta del av information inför sista anmälningsdag till vårens kurser och program och vad som gäller för bedömningar av anmälningar, eller om något ska vara öppet för sen anmälan.
Studenter i en undervisningssal.
Anmälan till våren 2024 pågår och sista ordinarie ansökningsdag är den 16 oktober 2023, anmälningar därefter räknas som sena. Norkay AB

Anmälan till våren 2024 pågår och anmälningarna till vårens utbildningar börjar komma in. Sista ordinarie ansökningsdag är den 16 oktober 2023, anmälningar därefter räknas som sena.

Antagningen har påbörjat arbetet med bedömningar och kommer att behöva hjälp av ämnes- och programansvariga med vissa motsvarandebedömningar och ansökningar om reell kompetens.

Beslut om att hålla kurser och program öppna för sena anmälningar

När utbildningar som inte behöver ha fler sökande stängs för sena anmälningar kan vi snabbare hantera sena anmälningar till utbildningar där ni önskar fler studenter. Därför är det viktigt att ni senast den 13 oktober meddelar vilka fristående kurser, program och kurspaket i antagningsomgången VT2024 som ska vara öppna för sena anmälningar efter den 16 oktober.

Vilka kurser, program eller kurspaket som ska hållas öppna för sena anmälningar ska meddelas till support@du.se.

Beslut om antagningstal till våren 2024

Antagningstal för utbildningar som börjar våren 2024 behöver vara beslutade och inlämnade till studieadministrationen senast datumen nedan för respektive antagningsomgång. Är ni osäkra på vilken vilket datum som gäller för er utbildning, eller har andra frågor om antagningstal kontaktar ni studieadministrationen via support@du.se.    

  • Antagningstal för MASTERVT24 lämnas till studieadministrationen senast 10 oktober.
  • Antagningstal för USVT24, VIFYVT24 lämnas till studieadministrationen senast 24 oktober.
  • Antagningstal för VT2024 lämnas till studieadministrationen senast 22 november.

Bedömningar inför våren 2024

Den stora volymen av de som sökt i tid i antagningsomgången VT2024 kommer behöva bedömas löpande fram till den 22 november. Sista kompletteringsdag är den 1 december och det kan komma ärenden därefter som snabbt måste bedömas före första urvalet som görs i början av december.

De som har sökt i antagningsomgången för inresande utbytesstudenter (USVT24) bedöms löpande under oktober, och urvalet görs i början av november.

De som sökt till senare del av program behöver bedömas av programansvariga löpande, och senast den 22 november.

Du kan alltid vända dig till support@du.se för att få stöd om du har frågor om bedömningar inför våren 2024.

Antagningen kommer behöva hjälp av ämnes- och programansvariga med bedömningar löpande.

  • Ni får mejl från antagningen med personnummer på den sökande när hjälp behövs med att göra bedömningar och ni svarar i samma mejl. Det är viktigt att ni motiverar varför ni anser att den sökande är behörig eller obehörig. Antagningen kan då lättare svara den sökande om varför den anses vara obehörig och vid eventuell överklagan underlättar det för högskolan att skriva ett yttrande till ÖNH.
  • Lova inte någon att den är behörig eller kommer att bli antagen. Det är antagningshandläggare som tar det slutliga beslutet. Ni bedömer enbart den särskilda behörigheten när antagningen ber om det.
Senast granskad:
Senast granskad: