Årets lönerevision är klar

De nya lönerna betalas ut i februari retroaktivt från 1 oktober 2023.
Närbild på händer som gestikulerar under ett möte.
Medarbetare uppmanas att ta kontakt med chef för att få återkoppling på den nya lönen då utbetalning kan dröja. Ulrika Lundholm Ericsson

Lönen finns att se i Primula från den 16 februari. Kontakta din närmaste chef för att få besked om din nya lön innan dess. Kom ihåg att du har rätt till ett löneförklarande samtal.

Kollektivavtalen om nya löner slöts 2024-01-17 och den nya lönen gäller från 2023-10-01.

Kontakt
Avdelningen för HR
Senast granskad:
Senast granskad: