Arbetsgrupp utreder hur högskolan ska uppfylla kraven i den nya visselblåsarlagen

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Högskolan har nyligen inrättat en arbetsgrupp för utredning om införandet av visselblåsarlagen som trädde i kraft i december 2021. Arbetsgruppens uppdrag är att utreda vilka förändringar som behöver genomföras, samt lägga fram ett förslag för beslut.

Frågeställningar som arbetsgruppen utreder är:

  • Vilken typ av intern rapporteringskanal vi behöver för att möta lagens krav
  • Vilken typ av information behöver kommuniceras till medarbetare och andra som omfattas av lagen för att tydliggöra hur en anmälan hanteras och hur den skiljer sig från anmälningar genom till exempel vår allmänna tillbudsrapportering
  • Vilka funktioner som ska utgöra mottagare respektive utredare av ärenden
  • Hur vi avser att hantera krav på dataskydd och behandling av personuppgifter
  • Hur vi avser att hantera dokumentation och diarieföring av denna typ av ärenden
  • Eventuellt behov av handläggningsordning eller annat styrdokument.

Högskolejuristen har huvudansvaret för arbetet i dialog med dataskyddsombud, IT, HR och kommunikationsavdelningen, samt även andra interna funktioner vid behov. Senast den 17 juni 2022 ska högskolan ha en intern rapporteringskanal fastställd. 

Kontakt
Lena Gillström
Högskolejurist
Senast granskad:
Senast granskad: