Arbetet med Vetenskapsrådets forskningsöversikter är igång

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Under 2022 arbetar Vetenskapsrådets ämnesråd och kommittéer fram forskningsöversikter inom sina respektive områden. I höst ges möjlighet att lämna kommentarer på de första utkasten.

Nya forskningsöversikter är på gång

Vetenskapsrådet tar vart fjärde år fram forskningsöversikter för respektive ämnesområde - humaniora och samhällsvetenskap, naturvetenskap och teknikvetenskap, medicin och hälsa, klinisk behandlingsforskning, konstnärlig forskning, utbildningsvetenskap och utvecklingsforskning.

I år är det dags igen och arbetet med översikterna är i full igång. Vetenskapsrådets ämnesråd och kommittéer har under våren och sommaren arbetat fram preliminära forskningsöversikter inom sina respektive områden.

Vad innehåller forskningsöversikterna?

Forskningsöversikterna innehåller en beskrivning av nuläget och en prognos för utvecklingen de kommande 5–10 åren för respektive ämnesområde. De innehåller även vetenskapliga och forskningspolitiska rekommendationer om insatser som ska främja forskningen i Sverige. Översikterna utgör också ett centralt underlag för Vetenskapsrådets strategiska arbete.

Lämna kommentarer i höst

I höst öppnar Vetenskapsrådet upp för möjligheten att lämna kommentarer på de första utkasten. 

De preliminära forskningsöversikterna publiceras vid olika tidpunkter under augusti-oktober 2022 och slutversionerna i början av 2023.

Här hittar du datumen för när du kan kommentera respektive översikt. 

 

Senast granskad:
Senast granskad: