Arbete för en långsiktig ekonomi i balans

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Högskolan behöver stärka ekonomin och kostnadsmedvetenheten för att fortsatt säkerställa utvecklingen av ett starkt lärosäte.

Som lärosäte strävar vi alltid efter en ekonomi i balans parallellt med hög kvalitet i både utbildning och forskning. Under de senaste åren har högskolan medvetet valt att genomföra särskilda satsningar, vilket resulterat i att vårt myndighetskapital har minskat. Dessutom är söksiffrorna tillbaka på ungefär samma nivå som före pandemin, vilket också påverkar.

För att få en långsiktig ekonomisk balans krävs en ökad kostnadsmedvetenhet. Verksamhetsstödet har därför fått i uppdrag att förbättra det budgeterade resultatet med drygt 7 miljoner kronor, det vill säga en besparing. Verksamhetsstödet finansieras genom anslag via institutionerna, och behöver anpassa verksamheten inför kommande år för att få full kostnadstäckning. Vissa institutioner har även fått i uppdrag att se över sina kostnader för att få en ekonomi i balans.

Senast granskad:
Senast granskad: