Är du intresserad av arbetsmiljöfrågor?

Nu finns flera vakanser som arbetsmiljöombud. Uppdraget handlar om att företräda arbetstagarnas intressen när det gäller arbetsmiljön.
Två personer, en med gröna kläder står vid ett skrivbord.
Högskolans arbetsmiljö-skyddsombud, träffas regelbundet, det innebär också en möjlighet till nya kontakter inom högskolan. Linnéa Engblom, Norkay

Vakanser gällande lokala arbetsmiljöombud finns inom på följande områden:

  • Institutionen för lärarutbildning 
  • Institutionen för hälsa och välfärd
  • Verksamhetsstödet

Uppdraget innebär att du företräder arbetstagarnas intressen när det gäller arbetsmiljön. Arbetsmiljöombudet övervakar att arbetsmiljölagar och föreskrifter följs, identifierar risker och föreslår åtgärder för att förbättra arbetsmiljön. De kan också vara delaktiga i utredningar av arbetsplatsolyckor och arbetsskador samt delta i planeringen och genomförandet av åtgärder för att främja en säker och hälsosam arbetsmiljö. Skyddsombudet spelar en viktig roll i att säkerställa att arbetstagarna arbetar under säkra förhållanden och att deras välbefinnande är en prioritet.

Högskolans arbetsmiljö-skyddsombud, träffas regelbundet cirka tre gånger per termin för avstämningsmöten, och två gånger per år på en heldags arbetsmiljökonferens i februari och augusti. Arbetsmiljöombud/skyddsombud väljs på tre år, uppdraget är lagstadgad och ger 5 procent tid i TGS.

Fackförbunden via förhandlingsorganisationerna SACO-s och OFR/S är de som formellt beslutar om arbetsmiljöombud.

Välkommen med din intresseanmälan!

 

Kontakt

För intresseanmälan och frågor välkommen att kontakta högskolans huvudarbetsmiljöombud:

Senast granskad:
Senast granskad: