Äntligen! Nu lanseras en betaversion av Medarbetarwebben

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Efter drygt ett års arbete är betaversionen av nya intranätet ”Medarbetarwebben” nu lanserad.
Person vid dator

Efter drygt ett år av utredning, utveckling, innehållsarbete, förankringsmöten och referensgruppsmöten så är betaversionen av nya intranätet nu lanserat. Medarbetarwebben och intranätet du&ja kommer användas parallellt till årsskiftet men du kan känna dig trygg i att det är korrekt och uppdaterad information du möts av i båda kanalerna. 

– Det är med stor glädje och lättnad som vi idag lanserar en betaversion av vårt nya intranät som vi benämner Medarbetarwebben. Året med detta projekt har varit spännande med många utmaningar men också positiva överraskningar under arbetets gång, säger Fred Hasselquist som har varit projektledare för framtagandet av medarbetarwebben.

En första version under utveckling

Betaversionen av Medarbetarwebben är en första version, bakom inloggning, av det nya intranätet. Att det är en betaversion innebär att webben är delvis ofullständig men så pass färdig att den går att använda och att den kommer utvecklas vidare – både vad gäller innehåll och funktionaliteter. Det betyder att intranätet du&ja fortsätter att vara den primära kanalen för interninformation men vid de tillfällen du besöker nya medarbetarwebben så ska du kunna känna dig trygg i att det är kvalitetssäkrad och korrekt information du tar del av. 

Vad kommer jag mötas av?

Nya Medarbetarwebben präglas av en navigeringsstruktur som baseras på så kallade transfersidor. De är uppbyggda så att du börjar navigera i rubriker med hög abstraktionsnivå ner till specifika innehållsrubriker. På det sättet blir det tydligt var du som användare ska klicka för att komma fram till det du söker.

– Det kommer vara en inkörningsperiod för verksamheten i användandet av medarbetarwebben, då skillnaden mot du&ja är stor. Vi hoppas och tror att medarbetarwebben kommer upplevas som modern, mer lättnavigerad och att den rollbaserade informationen förenklar i vardagagen – vilket är det främsta syftet med intranätet. En av fördelarna med att lansera en betaversion är att det ges möjlighet att lära känna ett nytt system innan det gamla släcks ner, säger Martin Ström, huvudredaktör på kommunikationsavdelningen.

Innehållet i betaversionen är i uppdaterat, språkgranskat och kvalitetssäkrat och i samverkan med verksamheten.
– Intranätet är vår främsta interna informationskanal och medarbetarwebben har skapats utifrån att vara ett verktyg i vardagen oavsett vilken roll du som medarbetare har, konstaterar Martin Ström.

Ge feedback på betaversionen

En betaversion är enligt benämningen inte en färdig produkt utan arbetet fortsätter inför den skarpa lanseringen som sker i början av januari 2022. För att de som utvecklar medarbetarwebben vidare ska få en uppfattning hur den uppfyller sitt syfte finns en feedbackfunktion inbyggd som hittas på samtliga sidor i betaversionen.

–  Det kommer att märkas att det inte är en färdig produkt. Därför uppmuntrar vi alla att skicka in till exempel förslag på förbättringar, tips om vad som saknas eller andra önskemål vi kan ta in i arbetet, menar Martin Ström.

Webborganisationen för nya Medarbetarwebben

Innehållet på medarbetarwebben har grundligt arbetats fram där språkgranskning har varit en viktig del liksom faktagranskning för att säkra kvaliteten. Kommunikationsavdelningen har det övergripande ansvaret för medarbetarwebben.
–  Men en webb, även ett intranät, måste hållas levande och utvecklas med organisationen därför blir verksamhetens del i det arbetet viktig. Vi kommer under hösten sätta en organisation för Medarbetarwebben för att tydliggöra vilka avdelningar, funktioner och personer som äger vilket innehåll, är faktaansvariga och som har redigeringsrättigheter på sidorna, säger Martin Ström.

–  Det är många som gjort ett fantastiskt arbete under projektet säger Fred Hasselquist, särskilt utvecklarna på IT-avdelningen är värda att lyftas fram. Det är häftigt att få leda ett sådant här arbete och nu äntligen få visa upp det live för alla användare.

Kontakt
Kommunikationsavdelningen
Senast granskad:
Senast granskad: