AIMday Hållbar framtid – vägen till nya lösningar

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

För första gången hålls AIMday på Högskolan Dalarna. AIMday står för Academic Industry Meeting day och är ett koncept framtaget av Uppsala universitet och används av flera lärosäten runt om i världen.
Dekorativ bild

AIMday är ingen traditionell konferens med föreläsningar och seminarier. Istället är frågor från företag, organisationer, offentlig verksamhet och civilsamhället kärnan i AIMday-formatet. Utmaningar, formulerade som en eller flera frågor, sätter agendan för workshops där experter och organisationer möts.

– AIMday är en chans för omgivande samhälle att ställa sina frågor direkt till våra forskare, och för våra forskare att få inblick i dagens och morgondagens utmaningar, säger Klara Holdstock, AIMday koordinator, Högskolan Dalarna

Målet med AIMday är att på ett informellt sätt inspirera och skapa möjligheter för samarbeten som möter viktiga företags- och samhällsutvecklingar.

– Det finns ofta många olika infallsvinklar och tanken är att forskare från olika ämnesområden kan samlas runt frågor där tvärvetenskapliga diskussioner inspirerar till nya tankegångar och vägar mot lösningar, säger Klara Holdstock.

I fokus: Hållbar framtid

AIMday genomförs den 18 oktober under Dalarna Science Parks Innovationsvecka och på tema Hållbar framtid, med Dalarnas fem prioriterade kunskapsområden i fokus.

Företag och organisationer kan skicka in frågeställningar till och med den 31 augusti. I nästa steg matchas frågeställningarna med akademiker och experter som kan bolla tankar och idéer utifrån sitt specifika kunskapsområde.

– Det handlar om att utbyta kunskap och erfarenhet inom olika områden, att utforska möjliga lösningar. Du som forskare behöver inte veta allt om frågan som ska diskuteras, du förväntas inte heller komma med en färdig lösning, säger Ulrika Ebenhard, AIMday koordinator.

Läs mer om hur du som forskare kan delta:

AIMday Hållbar Framtid Dalarna 2023 (extern sida)

Vad är AIMday – och varför?

Konceptet är framtaget av Uppsala universitet och etablerat vid en rad lärosäten nationellt och internationellt sedan cirka 15 år tillbaka.

Målet är att föra samman forskare och andra akademiker med representanter från näringsliv, offentlig verksamhet och civilsamhälle och tillsammans identifiera och stötta potentiella utvecklingsprojekt, arbeta för att innovationer ska möta dagens och morgondagens utmaningar, samt säkerställa att de senaste forskningsrönen når ut till allmänheten.

Vad är AIMday (Uppsala universitet)

What is AIMday? (Uppsala University)

Senast granskad:
Senast granskad: