10 års jubileum för Teknikmässan

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

På teknikmässan i Borlänge den 15 – 16 mars får ungdomar möjligheten att inspireras av företag, yrken och utbildningar inom teknikområdet. 2023 firar mässan tio år och intresset är stort med 1700 deltagande högstadie- och gymnasieelever från teknik- och naturvetarprogram i Dalarnas län.
Massa personer som minglar i en mässhall.
Lasse Fredriksson

Vilka teknikyrken finns? Vad innebär jobbet? Vilka utbildningar finns att söka? Syftet med teknikmässan är att öka intresset för naturvetenskapliga och tekniska utbildningar samt visa bredden av yrken inom teknikområdet. Det är en viktig aktivitet för att attrahera elever till högskolans utbildningar inom teknik och för Dalarnas långsiktiga kompetensförsörjning.  

Under mässdagarna på Galaxen i Borlänge får eleverna möta ett trettiotal olika företag inom tekniksektorn och ta del av inspirerande företagsföreläsningar där representanter berättar om sitt yrke, sin studieväg och företaget de arbetar på. Bland de deltagande företagen finns bland annat Hitachi Energy, SSAB, Boliden och Stora Enso. Högskolan deltar med en monter som bemannas av programrepresentanter tillsammans med studenter som berättar om högskolans utbud av teknikutbildningar. Mässdagen avslutas med en huvudföreläsning av Ulf Danielsson, professor i teoretisk fysik vid Uppsala Universitet. 

– Efter Teknikmässan hoppas jag att vi lyckats inspirera många elever till att söka en teknisk utbildning och att de känner ett intresse för alla spännande arbetsmöjligheter som finns inom Dalarnas tekniksektor. Extra kul att i år är det är tionde året som vi arrangerar Teknikmässan. Säger Johan Sonne, projektledare för teknikerjakten. 

2023 är det tionde året som mässan arrangeras i ett samarbetsprojekt av 2047 Science Center, Teknikerjakten och Högskolan Dalarna. 

Läs mer och ta del av Teknikmässan https://teknikmassan.se/borlange/ 

 

Senast granskad:
Senast granskad: