Forskningsseminarium

Utbildningsvetenskapliga seminariet

"The enactment of digitalization and enviromentalization in PE and PETE"

Datum: , kl 13:00 - 15:00
Plats: Campus Falun
Lokal: Selma och zoomrum 110
Presentatör: Andreas Isgren Karlsson

Detta är ett slutseminarium för doktorsavhandling inom ämnet pedagogiskt arbete. Avhandlingen granskar hur samhälleliga rörelser (som de står i läroplaner) i form av digitalisering och miljömässig hållbarhet förverkligas i det svenska skolsystemet. Avhandlingen undersöker hur dessa rörelser uppfattas och rekontextualiseras och genomförs i ämnet idrott och hälsa samt på Sveriges idrottslärarprogram.

Extern läsare är Håkan Larsson, GIH

Huvudhandledare är Erik Backman, HDa

För mer information kontakta
Professor pedagogiskt arbete
Annie-Maj Johansson
Docent pedagogiskt arbete
Senast granskad: