Doktors- och docentföreläsningar

Preliminära datum för föreläsningar och/eller andra aktiviteter kopplat till uppmärksammande av docenter, doktorer, lektorer på konstnärlig grund, excellenta och meriterade lärare.

Datum: -

Institutioner som har docenter, doktorer, lektorer på konstnärlig grund, meriterade/excellenta lärare som ska uppmärksammas under högtiden, föreslås att ordna aktiviteter 18-19 mars under högtidsveckan. 

 

Kontakt
Akademisk högtid
Senast granskad: