Introduktion och uppstart till lärmiljöer Campus Borlänge

Inspireras, lär känna och upptäck möjligheterna på nya campus.

Datum: , kl 09:00 - 16:00
Plats: Campus Borlänge
Sista anmälningsdag:

Program

09.00-09.50 

Rundvandring lärmiljöer 
Upptäck nya Campus Borlänge och följ med på en guidad tur i lärmiljöerna. 

Receptionen, plan 1 (mötesplats) 

09.00-09.30 

Presentationsteknik 
Hur du utnyttjar salens möjligheter för att ge goda förutsättningar för alla deltagare. 

B302  

09:30-10:00 

Hybrid 
Hur du kan anpassa du din undervisning till den hybrida miljön för att skapa bra läraktiviteter för alla deltagare. 

B302  

10:00-10:50 

Rundvandring labbmiljöer  
En guidad tur i nya Campus Borlänges undervisnings- och forskningslabb. 

Receptionen, plan 1 (mötesplats) 

10:15-10:45 

Studentaktivt lärande 
Hur du med enkla medel skapar en mer studentaktiv undervisning.  

B204 och B205 

11:00-11:50 

Prova på tekniken i sal 
Aktiviteten pågår i alla angivna salar. Deltagarna startar i valfri sal och förflyttar sig mellan salar som de önskar prova på tekniken i. 

Start i valfri sal: 

Lärosal 16 p, B206 
Gradängsal, plan 1,  B101 

Etagesal, plan 4, B403
 
Grupprum 12 p, plan 1, B121 

ALC-sal B213 och B214 

13:00-16:00 

Drop-in om Canvas 
Välkommen att diskutera eller ställa frågor om lärplattformen Canvas som implementeras från terminsstart 2024. 

NGL-arenan, plan 2 

13:00-13:50 

Upplev ALC-sal 
ALC står för Active Learning Classroom och under det här passet får du en första inblick i hur man på olika sätt kan undervisa och dra nytta av våra nya ALC-salar med studentaktiva läraktiviteter. 


B213 och B214 

13:15-13:45 

Tillgänglighet i undervisning 
Hur du kan göra din undervisning mer tillgänglighetsanpassad - både i lektionssal och i kursrum. 

Lärosal 30/40, plan 2 
B204 och B205 

14:00-14:25 

Att skriva pedagogisk portfölj  
Under det här passet får du en introduktion till seminarieserien Att skriva pedagogisk portfölj, som ges varje termin och är ett stöd för lärare som vill skriva sin pedagogiska portfölj. HDa har nya anvisningar för pedagogisk portfölj och de gäller för att söka tjänst, befordran eller pedagogisk meritering. 

ALC-salar, plan 2 
B213 och B214 

14:00-14:25 

Upplev makerspace 
Välkommen in i en miljö där idéer blir till verklighet! Makerspace är en verkstad för lättare konstruktion och här finner vi allt ifrån 3d-printing till trä- och metallbearbetning samt elektronik.  

B131 

14:15-14:45 

Digital salstentamen 
Upplev tentamenssalen med fokus på Inspera, vårt nya systemstöd för digital salstentamen. 


B401 

14:30-14:55 

Hybrida lab.miljöer - CoLabs i Fysik 
Upplev fysiksalen och ta del av hur det går att hybridanpassa laborativa moment i undervisningen. 


B132 

15:00-15:50 

Rundvandring lärmiljöer 
Upptäck nya Campus Borlänge och följ med på en guidad tur i lärmiljöerna. 

Receptionen, plan 1 (mötesplats) 

Anmälan sker till respektive programpunkt. 

Kontakt
Avdelningen för stöd till utbildning och forskning, SUF
Senast granskad: