Föräldralön och föräldrapenningtillägg

Du som är statligt anställd har flera fina föräldraförmåner, bland annat i form av ekonomiska tillägg.

Vilken typ av ersättning du får beror delvis på när ditt barn föddes.

Föräldralön – om barnet föddes 2017 eller senare

Föräldralön betalas ut automatiskt under de första 360 dagarna av din föräldraledighet och längst tills barnet är 36 månader. För adoptivbarn räknas tiden 36 månader från det att barnet kommit i din vård.

360 dagar gäller även om du skulle få flera barn vid samma tillfälle, till exempel tvillingar.

Om både du och barnets andra förälder är anställda vid Högskolan Dalarna får ni tillsammans 360 dagars föräldralön.

Föräldrapenningtillägg – om barnet föddes före 2017

När du tar ut föräldraledighet motsvarande sjukpenningnivå får du ett föräldrapenningtillägg.

För att få föräldrapenningtillägget ska du löpande lämna in Försäkringskassans utbetalningsbesked till avdelningen för HR.

Senast granskad: